google webmaster tools,

SEJARAH KELUARGA BESAR LIMBANGAN

Print Cetak Laman Ini  Cetak Laman Ini

SEJARAH KELUARGA BESAR LIMBANGAN

oleh Achmad Djubaedi pada 8 Maret 2011 pukul 19:21 ·

Oleh: Achmad Djubaedi

 

A. SUNAN RUMENGGONG   

            Berdasarkan Sejarah Limbangan, bahwa Sejarah Keluarga Besar Limbangan ( Garut ) dimulai sejak keberadaan Kerajaan Rumenggong atau Keprabuan Kerta Rahayu, yang rajanya bernama Prabu Rakean Layaran Wangi atau Prabu Jayakusumah.

Bila dikaitkan dengan nama Limbangan, Sejarah Keluarga Besar Limbangan ( Garut ) dimulai sejak Keprabuan Galeuh Pakuan ( pecahan dari Kerajaan/ Keprabuan  Rumenggong ) yang dirubah namanya, menjadi Kabupaten Limbangan oleh Adipati Limansenjaya atau Prabu Wjayakusumah atas perintah  Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati  di Cirebon pada tahun 1525 M.

Menurut Sajarah Silsilah Asal Usul Limbangan, bahwa Sunan  Rumenggong adalah masih keturunan Prabu Jaya Dewata ( Prabu Siliwangi ) dari Nyi Putri Inten Dewata  ( putra Dalem Pasehan Timbanganten ) dan masih saudara dari Sunan Ranggalawe ( Ratu Timbanganten ).

            Sunan Rumenggong mempunyai 3 putra,  yaitu :

1. Prabu Mundingwangi  atau Sunan Cisorok  

2. Nyi Putri Buniwangi/ Nyi Rambut Kasih Lh. + 1470 

3. Dalem emas (  dari isteri keduanya ).

Nyi Putri Buniwangi atau Nyi Putri Rambut Kasih menikah dengan Prabu Layakusumah putra Sri Baduga Maharaja dari Ratu Anten. Prabu Layakusumah adalah raja  di Keprabuan Pakuan Raharja ( Cicurug Sukabumi ) sebagai vazal Kerajaan Pakuan Pajajaran ( Bogor ).  

            Pada sebagian rundayan silsilah Limbangan, Nyi Rambut Kasih  sering dirancukan dengan Nyi Ambet Kasih putra Ki Gedeng Sindangkasih ( Cirebon ). Nyi Ambet Kasih adalah isteri dan saudara sepupu dari Prabu Jaya Dewata, yang saat itu masih bernama Raden Pamanahrasa  putra Prabu Dewa Niskala. Prabu Dewa Niskala saat itu masih sebagai putra mahkota Kerajaan Sunda Galuh, yang rajanya adalah Maharaja Linggawastu Kancana ( 1371 – 1475 M )  yang berkedudukan di Kawali ( Ciamis ).

Di daerah Sindangkasih Majalengka, adapula seorang putri yang menjadi Ratu Sindangkasih benama Nyi Putri Rambut Kasih ( petilasannya “Pasir Lenggik “di daerah Sindangkasih Majalengka ). Menurut sesepuh di daerah Sindangkasih ( Majalengka ), dia itu  adalah putra Prabu Jaya Dewata, yang ketika  agama Islam mulai memasuki daerah Majalengka , dia menolak untuk menganut agama  Islam. Ratu Sindangkasih bagi masyarakat  di Majalengka, terkenal dalam cerita  legenda  “ Majalengka “.

Menurut riwayat lain, disebutkan bahwa   bahwa Sunan Rumenggong dari isteri pertama tidak mempunyai putra, tetapi memelihara Putri Ambetkasih/Nyi Putri Buniwangi putra Sunan Patinggi Buniwangi.

Dari isteri keduanya Sunan Rumenggong dikaruniai 6 orang putra,yaitu

1.    Dalem Mangunharja ( Sunan Galunggung )

1.1.Dalem Singaharja

                       1.1.1. Nagaparana

2.    Dalem Manggunrembung/Prabu Mundingwangi ( Sunan Cisorok )

3.    Dalem Mangunreksa ( Sunan Manglayang )

4.    Dalem Manguntaruna ( Purbalingga Jawa Tengah )

5.    Dalem Emas ( Sunan Bunikasih )

6.    Dalem Mangunkusumah ( Lemah putih Depok )

Menurut riwayat, bahwa pada + tahun 1600 M  Nagaparana pernah mengadakan pemberontakan, yang menyebabkan tewasnya Tumenggung Wangsanagara  (Sunan Kareseda ) putra Prabu Wijayakusumah ( Sunan Cipancar ) di suatu tempat yang sekarang disebut  Ragahiyang di Gunung Sadakeling. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Dalem Santowaan cucu Prabu Mundingwangi ( Dalem Cibolerang Wanaraja ).

Setelah wafat Sunan Rumenggong dimakamkan di Kampung Poronggol ( sekarang termasuk Desa Ciwangi Kecamatan Limbangan ). Sedangkan saudaranya, Sunan Patinggi makamnya ada di Kampung Nangkujajar Limbangan.

B. PRABU MUNDINGWANGI  

            Nama beliau pun  sering dirancukan dengan Prabu Mundingwangi atau Prabu Munding Surya Ageung ( Raja Maja ) putra Prabu Jaya Dewata,  saudaranya Ratu Sindangkasih, sebagaimana telah disebutkan di atas.

            Kembali kepada Prabu Mundingwangi putra Sunan Rumenggong, bahwa beliau menggantikan ayahnya menjadi Prabu di Keprabuan Rumenggong atau Kerta Rahayu.  Menurut Rd. Soemarna, ada kemungkinan  beliau  memindahkan  pusat pemerintahannya dari Kertarahayu ke Dayeuhmanggung (Desa Selaawi ) dan menikahi putri Sunan Dayeuhmanggung saudaranya Sunan Gordah dan mempunyai putra :

·         Prabu Salalangu Layakusumah

Setelah wafat Prabu Mundingwangi dimakamkan di daerah Cisorok – Selaawi dan terkenal dengan sebutan  Sunan Cisorok. Kerajaan Rumenggong dilanjutkan oleh Prabu Salalangu Layakusumah.

C. PRABU SALALANGU LAYAKUSUMAH   Lh. + 1485 M

            Sepeninggal Prabu Mundingwangi ( Sunan Cisorok ), Keprabuan Kerta Rahayu  dilanjutkan oleh putranya , yaitu Prabu Salalangu Layakusumah.

            Menurut  Silsilah menak-menak Limbangan, beliau adalah kakek dari garis ibu Prabu Wijayakusumah atau Sunan Cipancar.

            Setelah Prabu Salalangu Layakusumah wafat diganti oleh putranya Dalem Santowaan atau disebut juga  Santowaan Nusakerta.

D. DALEM  SANTOWAAN  Lh.  + 1505 M

            Dalem Santowaan menggantikan Prabu Salalangu  Layakusumah, tetapi tidak di Keprabuan Kerta Rahayu, karena wilayah Keprabuan Kerta Rahayu telah dibagi tiga wilayah, yaitu Kaprabuan Galeuh Pakuan, Kaprabuan Sudalarang dan Kadaleman Cibolerang Wanaraja.  

Kaprabuan Galeuh Pakuan, dipimpin oleh Dalem Adipati Limansenjaya atau Prabu Wijayakusumah ( Sunan Cipancar ), yang menggantikan ayahnya Prabu Hande Limansenjaya. Wilayahnya meliputi yang sekarang termasuk Kecamatan Limbangan, Cibiuk, Leuwigoong, Selaawi, Malangbong, Karangtengah, Cibatu , Wanaraja dan Karangpawitan.

Kaprabuan Sudalarang, dipimpin oleh Dalem Singadipati I, yang menggantikan ayahnya Prabu Wastu Dewa. Wilayahnya meliputi yang sekarang termasuk Kecamatan Sukawening dan Karangtengah Kab. Garut.

Dan Dalem  Santowaan memimpin Kadaleman Cibolerang Wanaraja. Pusat Kadalemannya, adalah di suatu tempat antara Cibolerang dan Bojongsari ( arah sebelah Barat Daya Kp.Cinunuk Hilir Wanaraja ). Wilayah Kadaleman Cibolerang meliputi yang sekarang termasuk  wilayah Cipicung (Banyuresmi), Cinunuk ( Wanaraja ), Cimurah, Calingcing dan Suci Karangpawitan.

  Ada kemungkinan makam yang berada disana, adalah makam Dalem Santowaan dan isterinya.  Makam tersebut sampai sekarang tidak  ada yang memelihara atau mengurusnya.

 Menurut Sajarah Limbangan, Dalem  Santowaan mempunyai 5 orang putra, yaitu :

1 ).  Dalem Nayawangsa

2 ).  Dalem Wangsareja

3 ).  Kyai Gede Papandak ( Distrik Wanaraja )

4 ).  Kyai Gede Dadap Cangkring ( Distrik Wanaraja )

5 ).  Kyai Nawu

 D.1. DALEM NAYAWANGSA 

            Dalem Nayawangsa adalah Dalem di daerah Cipacing Wanakerta, yang sekarang termasuk wilayah Kec. Cibatu Kab. Garut.

            Dalem Nayawangsa diangkat   sebagai Bupati Limbangan yang pertama  ( 1660 – 1678 M ) oleh Pangeran Rangga Gempol III Bupati Sumedang ( 1656 – 1705 ). Setelah wafat pada pada tahun 1678 M, beliau digantikan oleh Dalem Mertasinga (1678 – 1726 ) putra Dalem Adipati Rangga Megatsari.

            Kabupaten Limbangan, oleh karena saat itu  penduduknya hanya 200 keluarga, maka berdasarkan Keputusan VOC tanggal 15 Nopember 1684 statusnya menjadi Distrik ( Kawadanaan ) Kabupaten Sumedang. Pada tahun 1705 statusnya dikembalikan menjadi Kabupaten di bawah Kesultanan Cirebon.

Dalem Nayawangsa menikah dengan Ny Rd. Ayu  Kuningan putra Dalem Sanggadipati II ( Ragadiyem ) cucu Prabu Wastu Dewa ( Keprabuan Sudalarang ).

            Dalem Nayawangsa mempunyai dua orang putra, yaitu ;

   1.  Dalem Kudawarsa

        Dalem  Kudawarsa menikah dengan saudara sepupunya Nyi Tanurang Manik  menurunkan 2 orang putra,  yaitu :

       1 ). Dalem Wangsadita I ( Rangga Limbangan )

                     Dalem Wangsadita I menggantikan Dalem Mertasinga, sebagai Bupati Limbangan 3 (1726 -1740 M ). Beliaulah yang menurunkan para Bupati Limbangan, Sumedang dan  seuweu siwinya.  Seuweu siwinya akan dijelaskan di belakang.

      2 ). Rd. Candrakusumah.

           Rd. Candrakusumah riwayatnya belum dketemukan, tetapi dalam Sajarah Menak - menak Limbangan, beliau menurunkan  putra, cucu dan seterusnya sampai Rd.Padmareja ( Camat Leuwidadap  Kab. Bandung ). Seuweu siwi Rd.Padmareja  tidak diketahui.

 2. Dalem Wangsadireja.

     Dari cucunya Rd. Abubakar  putra  Rd.Muh.Rajak, menurunkan cicit/buyut, yaitu :

     1 ). Kyai Rd. Ali Mujaham

     2 ). Kyai  Rd.Ali Mujahim

     3 ). Kyai Rd. Muh. Arif

     4 ). Kyai Rd.Arsi

                     Tidak ada data riwayat dan rundayan seuweu swinya.

D.2. DALEM WANGSARAJA  Lh.  + 1525 M

            Dalem Wangsaraja adalah putra Dalem Santowaan, yang menurut Sajarah Limbangan menjadi Dalem Banjaran ( Wanaraja ). Beliau adalah menantu dari Adipati Suriakusumah Rangga Megatsari ( cicit dari Sunan Cipancar ), karena menikah dengan putranya yang bernama Nyi Rd. Tanurang Rucitawangi.

            Ketika Rangga Megatsari wafat ( 1650 M ), yang menggantikannya sebagai Bupati Limbangan adalah putranya Dalem Wangsakusumah I. Karena putra Dalem Wangsakusumah, yaitu Rd. Bedangga Kusumah masih kecil,maka  atas perintah Sultan Mataram   Dalem Wangsareja menggantikannya sebagai Bupati Limbangan.

            Dari perkawinannya dengan Nyi Rd. Tanurang Rucitawangi, Dalem Wangsaraja dikaruniai dua orang putra, yaitu :

1. Nyi Rd. Tanurang Manik  

            Nyi Tanurangmanik menjadi isteri dari Dalem Kudawarsa putra Dalem Nayawangsa, yang selanjutnya melahirkan 2  orang putra sebagaimana tela disebutkan di atas.

2. Rd. Rajasuta.

Rd. Rajasuta menjadi menantu Sunan Tangkil yang menjadi  Demang Timbanganten.

Dari Nyi Rd. Ajeng Karaton putra Sunan Tangkil, Rd. Rajasuta mempunyai  2 orang putra, yaitu :

            1. Dalem Rajadiwangsa.

            2. Rd. Taruna  ( Cikukuk ).

     Putra Dalem Rajadiwangsa, yaitu Rd. Arsadinata I ( Patih Limbangan) menikah dengan Nyi Rd. Purba Sepuh ( Leuwibolang ) putra Dalem Wangsadita I ( Bupati Limbangan 3, 1726 - 1740 M ), menurunkan 4 orang putra, yaitu  :

   1 ) . Rd. Rajadinata I  ( Wedana Cileuleuy )

   2 ). Rd. Natadireja

   3 ). Rd. Arsadinata II

   4 ). Nyi Rd. Natijah

 

1. Rd. Rajadinata I ( Wedana Cileuleuy  )

   Salah seorang putra Rd. Rajadinata I, yatu :

·         Nyi Rd. Umu Kulsum

Belau adalah istri dari  Kyai Rd. Moh. Soleh ( Penghulu Malangbong ) putra Rd.Mas Nur Hasan, cucu Rd. Surayuda ( Wedana Malangbong ). Rundayannya akan dijelaskan pada Bagian 4.

2. Rd.Natadireja.

   Rd. Natadireja menikah dengan Ny Rd. Natamantri putra Nyi Rd Kambang cucu Dalem Wangsadita II ( Bupati Limbangan 4).

Putra Rd. Natadreja, diantaranya yaitu  :

1). Nyi Rd. Siti Maliki

 Beliau adalah  menantu Rd. Sutabangsa yang nantinya menurunkan tokoh-tokoh terkenal Cibiuk dan Limbangan :

( 1 ). Kyai Rd. Jafar Sidik

( 2 ). Kyai Rd.Fakih Ibrahim

Riwayat dan rundayannya akan dijelaskan pada Bagian 6.

2). Rd. Arsadireja

      Rd. Arsadireja menikah dengan putra Rd. Wangsayuda   ( cicit Dalem Jiwanagara I  ( Cinunuk Wanaraja ) putra Tg. Wijayakusumah ( Dalem Sukadanuh ) dan dikarunia seorang putra, yaitu :

·         Nyi Rd. Mariyah

      Nyi Rd. Mariyah selanjutnya menikah dengan Patih Limbangan yang bernama Rd. Rangga Suriadikusumah putra Rd. Suriadiningrat ( keturunan Dalem Cikundul Cianjur dan Panjalu ).  Menurut silsilah,  Rd. Rangga Suriadikusumah  putra Rd. Suriadiningrat adalah saudara sepupu Dalem Adiwijaya I  ( Bupati Limbangan Garut 1813 – 1833 M )  putra Pangeran Kornel  (Bupati Sumedang. 1791 – 1828 M ).

Ny. Rd. St. Mariyah putra Rd. Arsadireja dari Rd. Rg. Suriadikusumah dikarunia seorang putra, yaitu : Rd. H. Muhammad Musa .  

 

Rd. H. Muhammad Musa adalah Penghulu Limbangan atau terkenal dengan sebutan Penghulu Bintang Garut. Riwayat dan rundayannya akan dijelaskan di belakang.

3.  Rd. Arsadinata.

Rd. Arsadinata II menurunkan  putra Rd. Sutamanggala ( Penghulu Malangbong ). Ny. Rd. Komala putra Rd. Sutamanggala adalah isteri Rd. Surayuda (  Wedana Malangbong 1809 M ) dan mempunyai 2 orang putra, yaitu :

1 ). Rd.Wirayuda

2 ). Ny.Rd.Nata Karaton

      Dari suaminya  ( ? ) beliau melahirkan putra :

·         KH Rd. Abdul Kohar

            Sesepuh PP Cipining Cibunar Malangbong.

Riwayat dan rundayan Rd. Surayuda akan dijelaskan  di belakang.

4. Ny.Rd.Natijah

Adapun Nyi Rd.Natijah menjadi isteri Kyai Rd. Jaiyyah, cucunya Rd.Jafar Sidik dari putranya Nyi Rd. Ayu Fatimah. Menurut riwayat dari sesepuh di Malangbong dan Limbangan, bahwa salah seorang putra Kyai Rd. Jaiyyah adalah :

·         Embah Kair

Atas ijin dari ayahnya, beliau pergi mengembara ke daerah Cimande Bogor dan pernah mengabdikan diri kepada Dalem Wiratanudatar VI ( Bupati Cianjur ). Diriwayatkan bahwa beliau dan istrinya adalah pencipta “ jurus Cimande “, yang terkenal di dunia persilatan tatar Sunda.

D.3. KYAI PANDE GEDE  PAPANDAK  

            Daerah Papandak letaknya di sebelah Timur Laut dari kota Kecamatan Wanaraja sekarang ( lebih kurang 4 km ). Sekarang termasuk wilayah Desa Sukamenak  Kec. Wanaraja Kab. Garut.

Menurut Sajarah Silsilah Asal Usul Limbangan, Kyai Pande Gede Papandak mempunyai seorang putra yang bernama :

·         Dalem Wangsayuda

      Dalem Wangsayuda adalah Sekretaris Keraton Mataram ( asal Cilegong Papandak ).

     Dalem Wangsayuda dikaruniai 5  orang putra, yaitu :

            1. Rd. Patrawangsa

            2. Rd. Partadiriya

            3. Rd. Paranajibja al Ilyas

            4. Rd.Natawiria

            5. Rd. Wra Sasatero

Seuweu siwinya dapat dilihat pada Buku Silsilah Rundayan Sunan Rumenggong dan Sunan Cipancar  Bagian 2.

D.4. KYAI PANDE GEDE DADAP CANGKRING.

            Mengenai riwayat dan data Silsilah Rundayannya tidak diketahui.

D.5. KYAI NAWU

Adapun putra bungsu Dalem Santowaan, yaitu Kyai Rd. Nawawi. Menurut riwayat, karena beliau ahli dalam bidang llmu Nahwu  ( cabang ilmu tata bahasa Arab ), maka beliau terkenal dengan sebutan Kyai Rd.Nawu.

Kyai Rd. Nawu  tinggal dan menetap di daerah Cibeureum Wanaraja, yang sekarang termasuk wilayah Kec. Pangatikan Kab. Garut.

Kyai Rd.Nawawi ( Kyai Rd.Nawu ) mempunyai putra yang bernama  :

·         Kyai Lembang ( Syekh Abdul Jabar )

Beliau adalah Kyai di daerah  Cikukuk Leles ( sekarang termasuk wilayah Kec. Leuwigoong ).

Makam Kyai Lembang (  Syekh Abdul Jabar )  satu kompleks  dengan makam cucunya, yaitu  Kyai Rd. Jafar Sidik, berada di sebuah bukit Gunung Haruman di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut.

Kyai Lembang atau Syekh Abdul Jabar mempunyai beberapa orang putra, diantaranya :

I. Kyai Rd. Ketib  

Beliau adalah seorang Kyai di daerah Ciceuri  ( sekarang temasuk Kec. Kersamanah Kab. Garut ).

Makam Kyai Rd. Ketib putra Kyai Lembang berada di sebelah Selatan pemakaman Astana Gede di Kampung Pasir Astana Desa Pasirwaru Kec. Limbangan. 

Karena Kyai Rd. Ketib memegang jabatan Khotib pertama di Limbangan, maka selanjutnya beliau pindah dari daerah Ciceuri Malangbong (sekarang termasuk wilayah Kec.Kersamanah Kab. Garut ) ke Limbangan dan seterusnya tinggal dan menetap di Limbangan.

Kyai Rd.Ketib  dkaruniai 7 orang putra,diantaranya :

1. Nyimas Ayu Subah

    Nyimas Ayu Syu’bah menikah dengan Kyai Rd.Mas’ud putra Rd. Arsawiguna ( Patih Limbangan ) dan melahirkan 5 orang putra, diantaranya yaitu  :

 1 ). Kyai Rd. Jafar Sidik 

 2 ).Kyai Rd. Fakih Ibrahim.

 Kedua putra Kyai Rd. Mas’ud dengan Nyimas Ayu Syu’bah ini akan djelaskan pada  Bagian 4.

2.  Kyai Musta’mil

Berputra  satu, yaitu :

·         Nyi Rd. Ajeng Kawibun

Menikah dengan saudara sepupunya, yaitu  Kyai Rd. Jafar Shidik putra Kyai Rd.Mas’ud.

3.  Kyai Mas Panengah

Berputra beberapa orang,diantaranya :

·         Ny. Rd.Pangulu Cicadas

      Menikah dengan saudara sepupunya, yaitu Kyai Rd.Fakih Ibrahim putra Kyai Rd.Mas’ud.

II.   Kyai Rd. Sulaeman ( Banyumas )

 Dua diantara beberapa putranya, yaitu :

- Kyai Mas Winata   

- Kya Abdullah

F. PRABU WASTU DEWA

Prabu Layakusumah dari perkawinannya dengan Nyi Putri Buniwangi mempunyai putra kembar, yang sulung namanya Prabu Wastu Dewa ( sebagai Prabu di Keprabuan Dayeuh Luhur wilayah Cibiuk sekarang ) dan Prabu Hande Limansenjaya Kusumah ( sebagai Prabu di Keprabuan Galeuh Pakuan wilayah Limbangan Sekarang ). Selanjutnya Prabu Wastu Dewa menjadi Prabu di Keprabuan Sudalarang  ( daerahnya meliputi yang sekarang termasuk Kecamatan Sukawening dan Karangtengah ).

Prabu Wastu Dewa mempunyai putra Rd. Singadipati I  di Cinta, dan mempunyai 6 orang putra, yaitu :

1 ). Dalem Mangkubumi ( Wanakerta)

2 ). Dalem Wangsapati (Cinta )

3 ). Dalem Kertawangsa

4 ). Dalem Jaksa ( Ragadiyem )

       Cucunya adalah Ny. Rd.Minur yang menikah dengan Dalem Mertasinga putra Adipati Ranggamegatsari ( Bupati Limbangan 2 1678 – 1726 M ).

5 ). Dalem Lurah ( Ragadiyem )

6 ). Dalem Singadipati II ( Cinta )

       Sepeninggal ayahnya, Keprabuan Sudalarang dilanjutkan oleh Dalem Singadipati II ( masuk  Islam tahun 1525 M ). Putranya  adalah Ny.Rd.Ayu Kuningan yang menikah dengan  Dalem Nayawangsa putra Dalem Santowaan ( Bupati Limbangan 1 1650 – 1678 M ).

Setelah Dalem Singadipati II ( Prabu Sangga Adipati II  ) putra Rd. Singadipati I, Keprabuan Sudalarang dilanjutkan oleh Dalem Cakrajaya.

Sampai sekarang penyusun belum menemukan Buku Standar Silsilah Rundayan dari Prabu Wastu Dewa ( Sudalarang ).

Menurut Rd. Sobarnas, salah seorang cucu Dalem Singadipati II yang bernama Nyimas Ayu menikah dengan Pangeran Sacakusumah putra Mas Jolang atau Pangeran Seda ing Krapyak ( Sultan Mataram 1601 – 1613 M ). (Rd. Sobarnas : 26 ).

Ada kemungkinan  Rd. Wirantadijaya ( Lurah Desa Cinta Kec. Nangkapait Kab. Garut ), ayah Rd. Muh. Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat tahun 1952 – 1857 adalah keturunan dari Ragadiyem.

H. PRABU HANDE LIMANSENJAYA

            Sajarah Limbangan meriwayatkan, bahwa beliau adalah saudara kembar dari Prabu Wastu Dewa. Beliau adalah sebagai penguasa di Keprabuan Galeuh Pakuan. Keraton Galeuh Pakuan berada di daerah Pasirhuut berdekatan dengan  Sungai Cipancar yang bemuara ke Sungai Cimanuk.  

            Sesepuh Pondok Pesantren Wates Bapak KH Rd. Aten Muhyiddin telah menceritakan kepada penyusun, bahwa ayah beliau ( KH Rd. U. Muhyiddn ) dan leluhurnya pernah mengunjungi daerah bekas Kerajaan Galeuh Pakuan tersebut.

            Kang Aan Merdeka Permana dalam Majalah Ujung Galuh menjelaskan, bahwa Pasirhuut  adalah “ lembur nu pinuh ku lalangse “  ( Kampung yang penuh dengan kabut misteri ), sebab ada dugaan bahwa di bawah tanah daerah Pasirhuut  tersimpan kekayaan  peninggalan keraton Galeuh Pakuan.

Menurut berita catatan tradisional, bahwa Mahkota Binokasih Sanghiyang Pake ( Mahkota Raja yang dibuat Bunisora dan dipakai oleh Raja-raja Galuh / Sunda dan Pajajaran, mulai dari Prabu Wastukancana ( 1371-1475) sampai Prabu Ragamulya / Suryakancana/ Prabu Siliwangi terakhir  (1567- 1579 M ), yang seharusnya dibawa ke Prabu Geusan Ulun di Sumedang larang atas perintah Prabu Siliwang, oleh Jayaperkosa disembunyikan di salah satu gua tidak  jauh dari keraton Galeuh Pakuan di daerah Pasirhuut Limbangan.

Tetapi versi lain menyebutkan, bahwa berdasarkan ucapan Prabu Wijayakusumah ( Sunan Cipancar Limbangan ), mahkuta Binokasih disembunyikannya agak jauh dari Pasirhuut, yaitu di sebelah Barat makam Prabu Wijayakusumah  atau Sunan Cipancar di  Limbangan  ( Pasir Astana Desa Pasirwaru Limbangan – Peny. ) ( Ujung Galuh 7 : 9 ). Wallohu’alam.

Menurut Kang Deddy Effendie  ( Wakil Ketua Masyarakat Pariwisata Kab. Garut ) yang diceritakan  kepada penulis beberapa waktu yang lalu,  bahwa di daerah Pasirhuut  bekas Keraton Galeuh Pakuan - Limbangan banyak kekayaan Galih Pakuan yang masih ada sampai dengan sekarang, dan disimpan oleh masyarakat yang mencintai sejarah kuno.   

Prabu Hande Limansenjaya, kemungkinan karena sudah sepuh atau tidak mau berselisih dengan putranya sendiri ( yang sudah memeluk agama Islam ), akhirnya beliau meninggalkan keraton Galeuh Pakuan di Pasirhuut dan kemudian menuju ke daerah Wanaraja.

Beliau beserta pengikutnya membuka hutan di daerah  Wanaraja dan dijadikannya pemukiman, yang disebut Panyeredan ( berdekatan dengan  kampung Tajur Kidul dan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sucinaraja Kab. Garut – Pen. ).

Benda Cagar Budaya sebagai peninggalan  Prabu Hande Limansenjaya, diantaranya batu bekas bertapa dan tanda kebesarannya seperti lingga dan alas duduk , masih ada di Pasir Sanghiyang di kaki bukit gunung Galunggung antara Kampung Tajur dan Cigadog (sekarang termasuk wilayah Kecamatan Sucinaraja Kab. Garut ).

Beberapa waktu yang lalu, penulis sempat datang ke Kampung Galeuh Pakuan Limbangan ( tepi Sungai Cipancar ).  Penulis diantar oleh Bapak Nukri untuk melihat Batu Pangcalikan di tepi Sungai Cipancar. Menurut Bapak Nukri, bahwa Batu Pangcalikan tersebut adalah tempat beristirahat  Prabu Limansejaya setelah  bersuci di Sungai Cipancar. Jarak Batu Pangcalikan tersebut dari Sungai Cipancar kurang lebih 5 m dan batu pangcalikan ( yang tersusun seperti sebuah kursi ) bersandar kepada dinding pematang sawah di atasnya.

Bapak Nukri menceritakan kepada penulis, bahwa beberapa puluh tahun yang lalu ( pada jaman pemerintahan Presiden Suharto ) ada sebuah batu yang berbentuk gentong dibawa ke Jakarta dan sekarang batu tersebut digunakan prasasti Gedung PGRI Pusat Jakarta.

Sepeninggal Prabu Hande Limansenjaya, Keprabuan Galeuh Pakuan diwariskan kepada putranya, yaitu Adipati Limansenjaya atau Prabu Wikayakusumah yang setelah wafat terkenal dengan sebutan Sunan Cipancar.

            Seuweu swinya akan dijelaskan pada Bagian 2.

I. DALEM EMAS

Dalem Emas atau Sunan Bunikasih rundayan silsilahnya akan sampai kepada Kyai Rd. Moh. Ashim ( Parakanmuncang ).  ( Lihat Bagian 2 Buku Silsilah Rundayan Sunan Rumenggong ).

            Menurut sesepuh Kp. Serang Cibiuk, Kyai Rd. Moh. Ashim setelah berguru kepada Kyai Syek Jafar Sidik ( pada abad 18 M ) tidak pulang ke Parakanmuncang,  tetapi terus menetap di Cibiuk  dan menikah dengan  Nyi Rd. Ajeng Kabumen putra Kyai Rd. Zakaria.

Menurut riwayat, bahwa Kyai Rd.Zakaria adalah putra  Embah Dangdeur Cikawao ( Embah Nurmadin putra Maulana Abdullah keturunan Maulana Hasanudin Banten ). Kyai Rd. Zakaria menikah pula dengan Nyi Rd. Nalebah cucu Dalem Tegaljati Pasir Uncal, yaitu Dalem Wiraha putra Dalem Wirayuda (Dalem Cipicung ) ( cucu Tmg. Wangsanagara / Sunan Kareseda ).

Dari Nyi Rd. Ajeng Kabumen putra Kyai Rd. Zakaria,  Kyai Rd. Moh. Ashim  menurunkan beberapa  orang putra, diantaranya  :

I. NY. RD. ST. KURSIYAH  ( Eyang Kunci )

            Beliau dahulu tinggal di Cibuntu Cibiuk. Putra-putranya, yaitu :

            1. Rd.Muh.Saleh

                Ayah Rd.Idik ( Pasir Kulit Cibiuk )

            2. Ny. Rd. St. Qoribah

Ny. Rd. St. Qoribah menikah dengan saudara sepupunya, yaitu Kyai Rd. Nur Muhammad putra Ny. Rd.Idah/ Rd. Sinureja. Seuweu siwinya akan dijelaskan di belakang.

II. EYANG DEMAS

            Beliau tinggal di Cibiuk. Putra-putranya diantaranya :

            1. Rd. H. Abdul Manan

                Ayah dari Rd. H.Ino, Rd.H. Amin dll

            2. Kyai Ahmad Majalli ( Majalaya )

III. NY. RD.IDAH

Ny. Rd. Idah adalah menantu Rd. Sinureja ( keturunan Dalem Wirabangsa Cikelepu Limbangan ). Dari Rd.Wargadireja putra Rd. Sinureja, Ny. Rd. Idah melahirkan 2 orang putra, yaitu :

1. Kyai Rd. Nur Muhammad

2. Rd. Ali Hanafiah.

Seuweu siwinya akan dijelaskan di belakang.

IV. RD. MOH. YUSUF

Rd. Moh. Yusuf putra Kyai Rd. Moh. Ashim mempunyai tiga putra, yaitu :

a. Kyai Rd. Muh. Bunyamin.

Rd. Muh. Bunyamin menikah dengan putra sulung Kyai Rd. Nur Muhammad, yaitu Nyi Rd.Murtijiyah  dan melahirkan seorang putra, yaitu :

·         Kyai Rd. Romli ( Mama Ciloa Limbangan ).

Rd. Moh. Romli dari Ny. Rd. St. Fatimah, dikarunai 8 orang putra, diantaranya :

1.  Rd. Ahmad Kosasih

          Putranya adalah :

          1). Rd. Cecep Yusuf

          2). Rd. Aceng Romli

2. Rd. Zenal  Muttaqin

         Mempunyai 7 orang putra, diantaranya  :

          (1). Rd. Ahmad Nahrowi

          (2). Rd. Hasanudin

          (3). Rd. Husenudin

 3. Rd. Abed Zenal Abidin

            Mempunyai 7 orang putra, diantaranya :

          1). Rd. Muhyiddin

            Menurut KH Rd. Ibrahim Iskandar ( PP Burujul Limbangan ), Rd.Muhyiddin adalah penyusun buku “ Wawacan Nur Muhammad Cikekepu “ dan sekarang aktif di DKM Mesjid Agung Bandung.

          2). Rd. Ombi Romli

4. Ny. Rd. Baitul Fatmawati

            Beliau dikaruniai 2 orang putra, yaitu  :

            1).   Aceng Holil Aonillah

      Beliau adalah sesepuh PP Ciloa Limbangan. Salah  seorang menantunya ( KH Rd. Agus Soleh ) sekarang memimpin PP Ciloa Limbangan.

2). Ny. Rd. Ai Toto St.Rohmah

        Isteri  KH Rd. E. Muhyiddin  putra    KH Rd. Tajudin (  PP Pulosari LImbangan ).

5. Rd.Ashim

         Rd. Muh. Ashim terkenal pula dengan sebutan Kyai Ene. Beliau adalah menantu KH Rd.Moh. Sayuti ( Mama Cibunar ), dan dikarunai 3 orang putra, yaitu :

        1). KH Rd. Ibrahim Iskandar  ( Cep Ii )

 Sekarang ( 2009 ) beliau sebagai sesepuh PP Burujul    Limbangan. Salah seorang putranya ( Ny. Rd.Eva Syarifah ) menjadi isteri dari Ceng Mustopa putra KH Amin Suhrowardi ( PP Assyatibiyah Tanjungpura hilir Kr.Pawitan – Bani Nuryayi ).

       2). KH Rd. Toto ( CepToto )

            Sesepuh PP Sukamantri Sukabumi.

       3). KH Rd.Didi ( Soreang Bandung )

b. Kyai Rd. Munaji

          ( ayah Rd.H. Ali Limbangan )

 

c. Nyimas Halimah

            Nyimas Halimah adalah isteri KH Rd. Abdul Fatah putra KH Rd. Aonillah ( Mama Serang Cibiuk ). Seuweu siwinya akan djelaskan di bawah.

V. KYAI RD.MOH. AONILLAH ( Mama Serang Cibiuk ).

            Kyai Rd. Aonllah menikah dengan Ny. Rd. Syarifah Aisyah putra Syekh Maulana Sayyid Daud ( Empang Bogor ) dan (  ? ). Dari keduanya, Kyai Rd. Aonillah dikaruniai  4 orang putra, yaitu :

V1. KH. Rd. Abdul Fatah  (  wafat 1878 M )

KH Rd. Abdul Fatah ( Pesantren Cibalandong ) dari Nyi Rd.St.Halimah putra KH Rd. Moh. Yusuf mempunyai, 6 putra, yaitu  :

       1. Ny. Rd.Mas Enok ( wafat di Mekah )

       2. Ny. Rd. Ubik

       3. Nyi Rd. Enot

Nyi Rd. Enot mempunyai seorang putra, yaitu KH.Rd. Jakaria. KH Rd.Jakaria menjadi sesepuh pesantren Situ Batu ( Cipareuan Cibiuk ).

Akhirnya KH Rd.Jakaria  menjadi menantu KH Abdullah  ( yang membedah Desa Cipareuan, yang sakarang termasuk Kec. Cibiuk ). Dari Ny.Siti Julaeha putra KH Abdullah, KH Rd.Jakaria dikaruniai 8 orang putra,dintaranya :

            1 ). Rd. Masduki

            2 ). Rd.Asep Jaenal Mutakin

            3 ). Rd. Aceng Badrudin

            4 ). Rd. Aceng Mamad

                  (  sesepuh pesantren Situbatu Cipareuan Cibiuk )

     4. KH. Rd. Achmad Mahalli

Berdasarkan riwayat yang diuraikan KH Rd. Muh. Mahali putra KH. Achmad Mahali, dalam “Sajarah/Riwayat ringkesna pasantren Sumur “ susunan beliau  tanggal 1 Muharam 1381 H ( 14 Juni 1961 M ), bahwa KH Rd. Acmad Mahali putra KH Rd. Abdul Fatah dilahirkan pada tahun 1866 M, di Pesantren Cibalandong Desa Cibiuk Kec. Balubur Limbangan Kab. Bandung. 

KH Rd. Achmad Mahali, pada tahun 1875 M pertama kali belajar agama  di pesantren  Serang Cibiuk, pimpinan kakek beliau sendiri ( KH Rd. Aonillah  ).   Dan kemudian dillanjutkan ke beberapa pesantren lainnya  sampai dengan tahun 1902 M ( usia 36 tahun – pen.).

            Pada tahun 1903 M, KH Rd. Achmad Mahali menikah dengan Ny. Rd.Onoh Rohanah ( ibunya, Ny.Rd. Dewi Nursih putra Kyai Rd. Moh. Jamhari/ Eyang Cimalaka,  ayahnya  adalah KH Moh. Aslah cicit Embah Nuryayi Suci  Garut ). 

            KH Rd. Achmad Mahali bersama istri, tinggal bersama mertuanya di PP Sindangkasih Cisaradan Karangpawitan Garut ) selama hampir 7 tahun ( 1903 – 1911 M ). 

KH Rd. Achmad Mahalli pada tahun 1911 M mendirikan Pondok Pesantren Sumursari ( Sukasono Sukawening ) di atas tanah wakaf dari  Rd.H. Yusuf putra Kyai Rd. Ali Hasan Munaram ( keturunan Cinunuk/Limbangan/ Bani Nuryayi ).

Dari Ny. Rd.Hj. Ono Rohanah, KH. Rd. Ahmad Mahali  dikaruniai 8 orang putra  diantaranya :

                        1 ). KH Rd. Muh. Mahali 

  KHRd.Muh.Mahali dilahirkan di Sumursari pada tanggal 17 Agustus 1911 M.

Dan setelah KH  Rd.Achmad Mahalli wafat ( 20 Muharam 1367H/ 1947 ),  sebagai sesepuh Pondok Pesantren Sumursari dilanjutkan oleh putranya ( KH Rd. Muhammad Mahalli ).

            KH Rd. Muh.Mahali menikah dengan Ny. Rd. St.Jubaedah  putra KH Rd. Sarbini dikarunia seorang putra, yaitu KH Rd.Dadang. Abd. Rajak

            Setelah KH Rd. Muh.Mahali wafat, KH Rd.Dadang Abd. Rajak yang meneruskannya sebagar sesepuh PP Sumursari.

Dan sekarang pesantren ini  dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Annajat dibawah pimpinan Rd. Ali Saad Aliyudin putra sulung KH Rd. Dadang Abd.Rajak. Lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan adalah Pondok Pesantren, MD, RA, MI,MTs dan MA.

2 ). KH Rd. Didi Mahmudi

                   KH Rd. Didi Mahmudi, karena menikah dengan Nyimas St. Fatimah putra dari KH Umar Basri ( cicit KH Muh. Arif putra kedua Sembah Nuryayi Suci – Pen. ), beliau bertempat tinggal dan menetap di Fauzan tonggoh, dan menjadi sesepuh Pondok Pesantren Fauzan Tonggoh Kec. Sukaresmi. Setelah KH Rd. Didi Mahmudi wafat, seterusnya PP Fauzan Tonggoh diasuh oleh Nyimas St. Fatimah dan putra-putranya.  

Pada bulan Oktober   2008, penyusun datang ke Fauzan Tonggoh dan bersilaturami kepada Nyimas St. Fatimah. Dari KH Rd. Didi Mahmudi, Nyimas St. Fatimah melahirkan 8 orang putra., diantaranya  :

                 ( 1 ). Rd. Ahmad

                             ( 2 ). Rd.Mu’man

                             ( 3 ). Rd. H.Jajam Jamhari

Setelah Ny. Rd. Onoh Rohanah wafat, KH Acmad Mahali menikah lagi dengan saudara sepupunya Ny. Hj. Rd. St. Rokayah putra KH Rd. Abdurahman, dan dikarunia putra, diantaranya  :

                    1 ). Rd. Moh.Zakaria

                    2 ). Rd. Moh. Sobari

        3 ). Rd. Moh. Yahya

               5. KH. Rd. Jalaludin Sayuti

                   KH Rd. Jalaludin Sayuti  menikah dengan Ny. Rd.oneng putra  Rd. .Moh. Anwar,dan dikaruna 9 orang putra, diantaranya :

                   1 ). Kyai Rd. Masduki

                   2 ). Rd. Mas Toha ( Canjur)

                   3 ). KH Rd.Junaedi ( Cibuyut Lewo )

                   4 ). Rd. Abdullah ( Cianjur )

  6.  KH Rd. Gojali

                   KH Rd. Gojali menikah dengan Ny. Rd. Nafisah  dan dikaruniai 5 orang putra, dantaranya  :

·         Rd. Muh. Husen

V2. KH Rd. Abdurahman   ( Pak Onggoh/ Mama Kulon )

KH Rd. Abdurahman, menjadi sesepuh di Pesantren Cikelepu Kulon, oleh karenanya terkenal dengan  sebutan Mama Kulon.  KH Rd. Abdurahman beristrikan Nyi Rd. Siti Mir’at ( terkenal dengan sebutan Nyai Menak/Nyai Kulon) putra bungsu  Kyai Rd. Nur Muhammad ( Cikelepu Limbangan ).

            Dari 13 orang putra KH Rd. Abdurahman, 4 diantaranya adalah  :

1. Kyai seperti  KH Rd. Moh.Sobar   (  Pasantren Cibiuk Tengah )

2. Rd.H .Muh. Bakri ( wafat di Mekah )

3. Ny.Rd. St.Rafi’ah

    Isteri KH Rd. Sarbini putra KH. Rd. Zarkasih Hasan Maolani (Mama Wetan ).

4. KH Rd. Ahmad Masduki

    Suami Ny. Rd. Euis Umu Kulsum putra KH. Rd. Zarkasih Hasan Maolani (Mama Wetan ). Dari Ny. Rd.Euis Umu Kulsum , KH Rd.Ahmad Masduki dikaruniai 8 orang putra, diantaranya :

            1 ). Rd. Umar Hasanudin

            2 ). Ny.Hj. Rd.St. Syarifah Syu’batul Alam

            3 ). Rd. Abdurrahman Masduki dll

5. KH Rd. Muh. Mubarak

    Suami Ny. Rd. St. Hulaedah putra KH. Rd. Mahfudz  ( Mama Wates ). Dari Ny. Rd. St.Hulaedah putra KH Rd. Mahfudz, KH Rd. Mu. Mubarak, dikaruniai 10 orang putra, diantaranya , yaitu :

            1 ). H. Rd. Tete Ruhiyat

            2 ). KH  Rd. Atung Aonillah

            3 ). Rd. Endin Abdul Kodir dll.

6. KH Rd. Ahmad Qusyaeri     

    Menikah dengan Ny.Rd. St.Aidah putra KH.Muh.Amin ( Mama Panguyangan Cihanyir ).  Putra-putranya antara lain :

 

            1 ). Rd.Cecep

            2 ). Rd.Nandang

7. KH Rd. Muh. Thoha (Selaawi ).

8. Ny. Rd. Siti  Rahmah

    Menikah dengan saudara sepupunya KH Rd. A.Rosyad Ghazali putra Rd. Moh. Syarif ( Lihat di bawah ).

V3. KH Rd. Moh.Abdul Rojak

            Mempunyai 3 orang putra, yatu :

            1. Rd.Mansur

            2. Rd.Cecep (Cjeler )

            3. Rd.Kodir.

V4.KH Rd. Moh. Syarif

              KH Rd. Moh. Syarif adalah saudara seayah lain ibu dengan KH Rd. Moh. Abdul Rojak. Beliau menjadi sesepuh PP Serang Cibiuk dan menurunkan 6 orang putra, dua diantaranya adalah

            1. KH. Rd. A. Rosyad  Ghazali ( Mas Amuni ) 

            KH Rd. A. Rosyad Ghazali yang menikah dengan saudara sepupunya (Nyi Rd. St. Rahmah putra KH Rd. Abdurahman ) berputra 4 orang, dua diantaranya yatu :

            1 ).  KH Rd. Totoh Abdul Fatah Ghazali

Sosok  KH Rd. Totoh Abdul Fatah Ghazali tidak asing bagi masyarakat Bandung khususnya, umumnya masyarakat umat Islam di tatar Sunda. Beliau adalah salah seorang mubaligh terkenal dari kota Bandung teureuh Cibiuk/ Limbangan.

            2 ). KH Rd. Bobon Anwar Ghazali dll

             2. KH Rd. Abdul Gani ( Mas Gani ). 

            KH Rd. Abdul Ghani ( Mas Gani ) menikah dengan Nyi Rd. Siti Janah  putra Rd. Abdul Hanan (  Kaum Wanaraja ). Mertua isteri KH Rd. Abdul Gani (Ny. Rd.Diyut Marliyah ) adalah putra Kyai Rd.Moh.Jamhari ( Eyang Cimalaka). ( Lihat Bagian 5 )

Dari Nyi Rd.Siti Janah, KRd. Abdul Gani mempunyai 7 orang putra, diantaranya adalah  :

                        1 ).  Rd. H. Basah

                        2 ).  Rd. Ahmad  dll

               Rd. H. Basah dan saudaranya meneruskan dalam pengelolaan   Pondok  Pesantren  Serang Cibiuk.

Penyusun mengenal Rd. Ahmad putra KH Rd.Abdul Gani, ketika  penyusun masih sekolah di SMAN Garut ( antara 1964 – 1967 ). Rd. Ahmad dahulu juga sering bersilaturahmi kepada ayah penulis ( KH Rd. Ma’mun Abdul Gani ), karena kebetulan kakak beliau ( Ny Rd. Nunung yang saat itu sebagai  guru SMP Negeri di Garut ) adalah tetangga dekat kami di belakang Kaum Wanaraja.

  Ketika dalam perjalanan “ nyukcruk lembur mapay padesan “, beberapa bulan yang lalu, penyusun sempat bersilaturahmi dengan Rd. H. Basah  dan Rd. Ahmad beliau di Serang Cibiuk.  Dari beliau penyusun mendapat  selintas riwayat atau sejarah  dari Kyai Rd. Jafar Sidik  ( Eyang Embah Wali Cibiuk ), Kyai Rd. Ashim, Kyai Rd. Aonillah dan sesepuh tempo dulu Limbangan termasuk  Kyai Rd.Moh. Jamhari  ( Eyang Cimalaka Wanaraja ) cucu Kyai Rd. Salinggih.

            Seuweu siwi Kyai Rd. Aonillah ( Mama Serang ) dapat dilihat dalam Buku Rundayan Silsilah Bagian 8.

J. PRABU BRAJADILEWA

            Berdasarkan naskah dari Malangbong, bahwa Prabu Brajadilewa adalah saudaranya Prabu Hande Limansenjaya ( Galeuh Pakuan Limbangan ).  Prabu Brajadilewa atau  Sunan Brajasakti makamnya ada di daerah Cimuncang Kec. Malangbong. 

            Pabu Brajadilewa atau Sunan Brajasakti mempunyai putra  Syekh Wali Janullah atau Sunan Sakti Barang ( makamnya  di Lebakwangi Cimuncang Malangbong ). Beliau dikaruniai 2 orang putra,yaitu  :

 

a. Ny.Rd. Aminah

                Dari suaminya ( ? ), Nyi Rd. Aminah menurunkan seorang putra, yang benama  : Kyai Rd. Muqri.

                Keturunan  Kyai Rd.Muqri adalah Ny. Rd. St. Aisyah yang nantinya menjadi menantu Syekh Komarudin ( asal Mataram ).

               Ny. Rd. St. Aisyah  dengan Kyai Rd. Muh. Syarif  putra Syekh Komarudin melahirkan 3 orang putra, yatu :

1. Kyai Rd. Muh. Sarbini

                   Mempunyai 2 putra, yatu  :

                   1 ). Kyai Rd. Moh. Ismail

                   2 ). Kyai Rd.Moh.Imam

2. Kyai Rd. Muh.Nawari

        Beliau adalah istri Ny. Rd. Murgani putra Rd. Muh. Soleh (Panghulu Malangbong . Salah satu keturunannya adalah :

·         KH Rd. Kadar Solihat

                   Beliau adalah sesepuh di daerah di Cimuncang  Kutanagara Malangbong dan beliau adalah mantan anggota DPRD Kab. Garut

              3. Kyai Rd. Muh. Syafe’i

       Beliau adalah istri Ny. Rd. Muqoronah putra Rd. Muh. Soleh (Panghulu Malangbong ). Salah satu keturunannya adalah :

·          KH Rd. Muchlas

                   Beliau adalah sesepuh di Cirangkong   ( Citeras Malangbong ). Sekarang beliau sebagai Kepala MTs. Al Hidayah Kp. Citeras  Kec. Malangbong dan Ketua Majelis Ulama Kec.Malangbong. Beliau adalah sahabat penulis, sejak tahun 1966.

                   Lihat uraianya di belakang ( Rd.Surayuda ).

b. Ny. Rd.Ayu Mangkubumi

                 Menurut Sajarah Silsilah Asal Usul Limbangan, bahwa Ny. Rd.Ayu Mangkubumi putra Sunan Sakti Barang adalah istri Dalem Wirabangsa putra Dalem Tumenggung Jiwamerta ( Sunan Demang – Limbangan ).  Seuweu siwinya akan dijelaskan di bawah.

=================

Album " Muslim Bersaudara "  D'Sunan 2015
D'Sunan ad. group Musik Religi Progresif asal kota Limbangan Kab.Garut - Jabar Indonesia. Tahun berdiri malam rabu jam 9 malam 9 Desember 2014. Setelah sukses merilis album kompilasi Simphony Islam 2 melalui produsen Sebelas Studio & di distribusikan oleh Label Alfa Record Jkt. Kini sedang meliris album teranyar yaitu " Muslim Bersaudara ". - Judul Lagu. 1.  Muslim bersaudara  2. Sinar ilahi  3. Bersyukur  4. Indahnya berbagi  5. Ketika  6. Isi hati  7. Berdosa  8. Tuhan maha tahu - Dan ini ad. salah satu video klip dr album " Muslim Bersaudara " ==============================================================Aktifkan RBT / NSP  Muslim Bersaudara - D'Sunan. Dgn caraTelkomsel ketik symp08 sms ke 1212Indosat ketik symp08 sms ke 808XL / AXIS ketik symp08 sms ke 1818


25 Komentar
image

Tue, 31 Dec 2013 @15:04

Agus

hatur nuhun tina informasina

http://agusagusgun.wordpress.com

image

Wed, 2 Apr 2014 @13:48

Kang Mahpud

Pangeresa,

Punteun dupi di Bogor naha aya seuweu siwina ?

hATURNUHUN

image

Thu, 11 Sep 2014 @11:54

ade ridwan

mohon maaf kang...jika ada yang tau Mama Kudus?tplong informasinya ya kang...

image

Mon, 27 Apr 2015 @09:41

fommy

Saya mau tanya apakah warga limbangan asli ada turunan dr prabu siliwangi tidak karna saya asli orang limbangan

image

Fri, 24 Jul 2015 @08:24

keisya

Izin menjawab.. punten kang @fommy hanya ada beberapa orang saja yg merupakan keturunan asli prabu siliwangi.. mereka termasuk saudar2 sayaa.. Jadi ngga semua warga asli limbangan merupakan keturunan prabu siliwangi

image

Sat, 25 Jul 2015 @12:22

sisie

mohon info tentang Aki arga dri limbangan?

image

Tue, 15 Sep 2015 @07:33

Diki Ahmad

kalersesan abdi th katurunan sunan rumenggong, ti garis katurunan ibu abdi...

image

Fri, 15 Jan 2016 @19:35

sofian hamzah

Diki ahmad @ sami abdi oge kang aya rundayan di kanjeng sunan rumenggong ti ibu abdi..aki abdi asli limbangan

image

Mon, 29 Feb 2016 @07:09

nugraha

abdi mah kuatna ti eyang salinggih cicadas ..
kaluhurna teh turunan prabu geusan ulun raja sumedang teras kaluhurna deui syeh nurjati guru kiansantang ..

kieu kieu berarti abdi gaduh keturunan rasul ti hadramaut yaman nya kang

image

Sat, 9 Apr 2016 @18:53

Farid

Subhanallah ...
Nuhun infona. Punteun kang manawi tiasa ngabedah sejarah silsilah pakait pemerintahan kerajaan tibanganten garut ka wilayah ujungberung bandung sareng pakait pesantren sukamiskin nu kateulah pesantren pertama di Bandung salami jaman VOC. Nuhun.

image

Sat, 23 Apr 2016 @23:25

Em

ASSALAMUALAIKUM WAROMATULLOHI WABAROKATUH

Kahatur kanu gadu blog ieu
manawi sar4eng manawi uninga ka na waktos kelahiran nana eyang nawawi / rd nawu sareng silsilahna oge eyang dadap cangkring....
pedah di abdi nyondong kitab buhun thn 1230an kitab nahwu oge kitab suluk na...
bilih abdi teu ka kantenan kangge ngaos na
da rumaos abdi mah jalmi anu kurung batokeun teu uninga kana sajarah oge silsilah....
manwi teu ka abotan hoyong uninga silsilah kyai RD NAWAWI/rd nawu oge KYAI RD DADAP CANGKRING....
manawi we ieu mah tiasa ka betok ku berkah silaturahmi...

hehe

hatur nuhun sateuacan na oge

WASSALAM

ABDI Em

image

Wed, 12 Oct 2016 @11:05

aris

mana riwayat rundayan Rd.surayuda..informasinya gak utuh..

image

Wed, 14 Dec 2016 @18:06

Aria Atmaja

Asalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Punteun manawi aya nu uninga rundayan ti Rd.Suminta Dipura, anu makamna aya dipuncak kalang sukaweuning garut..
Hatur nuhun sateuacanna..

image

Mon, 2 Jan 2017 @11:18

Amad Maulana Ridwan

assalamualaikum , punten kang saya ingin mengetahui lebih jauh mengenai Adipati Limansenjaya Kusumah harus menemui siapa di daerah limbangannya sendiri . trimakasih mohon bantuannya kang

image

Tue, 3 Jan 2017 @23:24

Admin

Ass.Wr.Wb Mohon menyertakan alamat email dan No.Hp

image

Sat, 25 Feb 2017 @02:41

endang ahmad jawari

ass,wr.wb...punten kang admin.sim abdi bade nambihan informasi silsilah ti rd,aceng romli terputus,nyaeta rd aceng romli nggaduhan puta 7,nyaeta 1.alzenat 2.a,mutaqin 3.ai mulkiyah 4.euis aisyah 5.ust,agus ahmad kosasih 6.asep kamaludin 7.mamay bunyamin.nyaeta putra-putri na raden aceng romli tos ngalih ka daerah bekasi sareng bogor.hatur nuhun atas info silsilah limbangan garut,geningan seeur dudulan urank teh.hatur nuhun pisan....assalamualaikum wr,wb

image

Wed, 19 Apr 2017 @14:26

erik romadona

Assalamualaikum wr,wb punten bade tumaros soalna masih bingung silsilah keturunan teh,saur pun bapa mah turunan teh ti mataram sultan Agung tapi naha bet aya ka garut nya lebet na ka Dalem Garut asa teu nyambung upamai maca tina silsilah mah masih aya turunan nana sareng Prabu SilihWangi..Turunan Khz Ahmad Mussa anu di makamken nana di payunen masjid Agung Garut..kantos ka dinya tapi tara tiap taun eta oge..ka Eyang Nata Legowo..seer pisan di eta pakuburan teh..aya nu di sebat bangsa wanaraja hilap deui namina..nata hungkul namina teh..eyang rangga lawe oge aye..seer da...cobian we atuh nu ngaraos turunan nana Eyang Khz.Ahmad Mussa...anjangan dulur2 anu harirup(Dulur Baraya nu Masih Keneh Aya),nganjang kanu ges harirup(Sesepuh Urang Sarerea)..ulah poho kanu ges ngahirupken(Alloh.S.W.T.)...

image

Thu, 27 Apr 2017 @15:30

zalari salinggih

assalamu'alaikum, haturnuhun ka admin anu tos ngarundaykeun silsilah keturunan limbangan,upami admin teh terang silsilahna limbangan timana?.. ti sepuh atanapi ti nusanes?.. abdi ge upami pun ibu mah tilimbangan masih keturunan ti cicadas saurna masih aya darah biruna :D da pun ibu mah aya Rd na namina

image

Mon, 5 Jun 2017 @08:08

ibnu

assalamualaikum.
saurna eyang nuryayi (suci garut) th aya keturunan ti rosululloh kumaha nasab na eta?
abdi ti cibangban karangpawitan

w.a 081221924402
email darussholihin12@gmail.com

image

Mon, 21 Aug 2017 @04:13

hafit

ayah

image

Fri, 22 Sep 2017 @14:32

didin saripudin

sangat kreatif.inovatif, bagus lanjutkan. tks

image

Mon, 5 Feb 2018 @19:09

indra kusuma

ass.wr.wb... sampurasun... punten pami gaduh bde nyuhunkeun keturunan ti kyai Rd jafar sidik gunung haruman.. pami gaduh sreng foto na... hatur nuhun...

image

Tue, 20 Feb 2018 @22:16

kundarana

Assalamu'alaikum..., punten manawi terang dupi putra puteri KH AbduRrahman / Eyang Onggoh anu 13 teh saha wae...? soalna pun Nini Almh Nden Itih raka na Nden Siti Rohmah/Nini Amah teu ka sebat dina silsilah eta..., hatur nuhun ti - Kundarana bin Rd. H. Achmad Muchtar Hp. 0813 1203 4422 - email cvbinamasaatymail.com

image

Thu, 16 Aug 2018 @22:35

sumarna

Assallam mualaikum wr wb saya dr lampung. Ibu saya asli garut tepatnya desa simpen namanya rohayati cerita ibu saya kakek saya seorang lurah didesa simpen bernama dibya . Konon katanya kakek saya wafat ditembak DI TII, mohon infonya tentang keluarga ibu saya . Ibu saya mempunyai adik bernama Rohana

image

Tue, 1 Jan 2019 @11:21

Johan Eric

Mohon Maaf akang Nayawangsa itu teh Raden Pangeran Nayawangsa bukan yah ?


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Tokoh Yg Terlupakan !
image

Mama Raden Kiayi Haji Syamsudin


Dari beliaulah lahir beberapa pesantren terkenal di Kab.Garut terutama di Kec. Limbangan & selaawi, Salah satunya Pesantren Assunan, Kudang, Ciseureuh, & Cikeused
Menu Utama

 

Aktifkan RBT Muslim Bersaudara-D'Sunan. Dgn cara Telkomsel ketik symp08 sms ke 1212. Indosat ketik symp08 sms ke 808. XL / AXIS ketik symp08 sms ke 1818

 

Peresmian Mesjid Darul Muhtadin Pontren Assunan Padaleman Sunan Pancer Limbangan Garut 10/02/2012

Kontak AdminWeb Klik Disini

        Photo Bupati Garut

Bookmark and Share

SLINK
Copyright © 2019 Yayasan Assunan Limbangan · All Rights Reserved
RSS Feed